1. My, spoločnosť KULINA s.r.o. IČO: 48209376, so sídlom Vyšný Koniec 255 029 42 Bobrov, ako správca osobných údajov, si Vás dovoľuje informovať, že za účelom:

správnej funkčnosti našich internetových stránok
zlepšenia využitia našich serverov
merania návštevnosti našich internetových stránok
vytvárania štatistík týkajúce sa návštevnosti a správania sa našich internetových návštevníkov na našich internetových stránkach
prispôsobenia našich internetových stránok Vašim potrebám
zisťovania, ktoré stránky a funkcie návštevníci našich internetových stránok používajú najčastejšie
optimalizácie a zobrazovania reklám na základe predchádzajúcich návštev našich internetových stránok (marketingové cookies)
využívame malé množstvá dát, ktoré sú ukladané vo Vašom koncovom zariadení (tzv. cookies). Viac o cookies sa môžete dozvedieť tu (https://bit.ly/1rWRnXI) alebo tu (https://bit.ly/1HPoGih).

2. Cookies používa takmer každá internetová stránka na svete, všeobecne ide o užitočnú službu, pretože zvyšuje užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky (umožní vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a vaše preferované nastavenie jednotlivých stránok).

3. Používanie cookies možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov cookies automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Cookies však možno odmietnuť, a to práve nastavením Vášho internetového prehliadača. Bližšie informácie o spôsobe takého nastavenia nájdete na týchto stránkach:

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ&viewlocale=cs_CZ)

4. Zber cookies za vyššie uvedeným účelom možno považovať za spracovanie osobných údajov, ktoré je možné, s výnimkou marketingových cookies, na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( "GDPR").

5. Marketingové cookies pre optimalizáciu a zobrazovanie reklám spracovávame na základe vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas bude udelený prostredníctvom nastavenia Vášho internetového prehliadača a na dobu, ktorá je uvedená nižšie u jednotlivých marketingových cookies. Tento súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača.

6. Technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich internetových stránok, však budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie internetových stránok.

7. Proti spracovaniu cookies možno vzniesť za podmienok čl. 21 GDPR námietku. Námietku môžete zaslať na adresu [ info@upraceme.to ]. Ak podá námietku proti spracovaniu technických cookies, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu našich internetových stránok.

8. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti našich internetových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa ich návštevnosti a správanie návštevníkov na internetových stránkach sú spracúvané v takmer anonymnej podobe, ktorá síce umožňuje Vašu identifikáciu, ale len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

9. Všetky cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

10. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
Smartsupp.com, s.r.o. Milady Horákové 13, 602 00 Brno

11. Títo spracovatelia ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami dostupnými tu:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
https://d29-a.sdn.szn.cz/d_29/c_data_G_J/3j2CC.pdf
https://www.smartlook.com/cs/help/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

12. V súlade s GDPR máte nasledujúce práva:

požadovať prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR);
právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR);
právo na obmedzenie spracovanie svojich osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR);
právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov (za podmienok čl. 21 GDPR);
právo na prenosnosť svojich osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR);
právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

13. V prípade, že sa budete domnievať, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

14. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov, ktoré nájdete na adrese upraceme.to/subory-cookies